Στεγαστικά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Στεγαστικά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

 

Το Τ. Π. & Δανείων χορηγεί κάθε χρόνο σε υπαλλήλους του Δημοσίου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα χιλιάδες δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ικανοποιώντας το όνειρό τους για την απόκτηση στέγης.

Το δάνειο μπορεί να ληφθεί για:

 • Αγορά έτοιμης κατοικίας.
 • Ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
 • Αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας σε αυτό.(Στην περίπτωση αυτή το 1/4 του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά του οικοπέδου και το υπόλοιπο για την ανέγερση της κατοικίας.)
 • Αποπεράτωση ημιτελούς κατοικίας.
 • Επέκταση υπάρχουσας κατοικίας.

Σημειώνεται οτι με το δάνειο καλύπτεται η δαπάνη απόκτησης κατοικίας επιφάνειας μέχρι 120 τ.μ. Η δαπάνη για τα πέραν των 120 τ.μ., βαρύνει εσάς.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να πάρετε στεγαστικό δάνειο είναι:

 • Αν είστε ανύπαντρος, να έχετε τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια μόνιμης υπηρεσίας. Αν είστε παντρεμένος, να έχετε τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια μόνιμης υπηρεσίας.
 • Να μην έχετε εσείς ή ο/η σύζυγός σας ή και οι δύο μαζί, πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος στην Ελλάδα και σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων.
 • Εάν έχετε πάρει άλλο δάνειο από το Τ. Π. & Δανείων, είναι δυνατόν να δανειοδοτηθείτε για δεύτερη κατοικία, εφόσον απαραίτητα εξοφληθεί το πρώτο σας δάνειο. Η Β’ κατοικία πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 20% της πρώτης, εφόσον αυτή παραμένει στην κυριότητα του δανειολήπτη

Υπολογίστε τη δόση σας

Υπολογίστε τη δανειοληπτική σας ικανότητα


Εξόφληση

Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να είναι 15, 20, 25 ή 30 χρόνια και επιλέγεται από εσάς, ώστε η δόση να ταιριάζει καλύτερα στις οικονομικές δυνατότητες σας.
Η παρακράτηση της μηνιαίας δόσης γίνεται αυτόματα από το μισθό ή τη σύνταξη σας. Οι δόσεις αυτές αρχίζουν πάντοτε την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την ημερομηνία υπογραφής της δανειστικής σύμβασης.

Μπορεί να γίνει από εσάς οποτεδήποτε θελήσετε μερική ή ολική εξόφληση του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλετε μέρος ή το υπόλοιπο του κεφαλαίου όπως αυτό ήταν στο τέλος του προηγούμενου εξάμηνου (30/6 ή 31/12) και τόκους εξόφλησης στο εξοφλούμενο κεφάλαιο για το χρονικό διάστημα της επομένης της παραπάνω ημερομηνίας (1/7 ή 1/1) μέχρι και την ημέρα της προεξόφλησης.

Εαν είστε εν ενεργεία υπάλληλος και συνταξιοδοτούμενος, και τα 6/10 της σύνταξης σας δεν καλύπτουν τη δόση του δανείου, υποχρεωτικά παρακρατείται μέρος ή το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματος σας για τη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου.


Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 • Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και ετών μόνιμης υπηρεσίας (οι εν ενεργεία υπάλληλοι) ή απόκομμα σύνταξης(οι συνταξιούχοι).
 • Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (Ε9) και τυχόν μεταβολές μέχρι σήμερα.
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) τελευταίου οικονομικού έτους.

 

Επικοινωνία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
 
Τηλ. / Fax 2821046468
 
 
Μπουνιαλή 13-19 Εμπορικό κέντρο "Ερμής" Χανιά
T.K. 73134
AIzaSyADx8rnHUkLUWibRmWx-ISISFPAh0GlxnA